Know-how

W ramach know-how przedstawiamy Państwu efekty naszych działań w ramach projektu "Zielona Wikipedia". Jednym ze statutowych celów Zielonego Instytut jest promowanie zielonych idei z zakresu polityki, ekonomii, nauk społecznych, ekonomii, jednym słowem upowszechnianiem zrównoważonego rozwoju. Wikipedię można krytykować, ale nie sposób nie docenić jej znaczenia i wpływu na kształtowanie wiedzy i świadomości. Jej niezaprzeczalną zaletą jest demokratyczny charakter, wszyscy mogą tworzyć i edytować hasła, podobnie weryfikacja i zarządzanie całością następuje kolektywnie. Funkcja hiperłączy daje możliwość nieustannego pogłębiania wiedzy i odkrywania nowych jej obszarów. Wikipedia stanowi obecnie podstawowe źródło informacji i wygodne narzędzie pozwalające promować słuszne idee :) Tak narodził się pomysł zazieleniania Wikipedii – sukcesywnie tłumaczymy, edytujemy i uzupełniamy hasła w wersji polskiej, angielskiej, hiszpańskiej i rosyjskiej. Gorąco zachęcamy do współkształtowania Zielonej Wikipedii– w ten łatwy i satysfakcjonujący sposób można się przyczynić do budowania lepsze, bo zrównoważonej przyszłości! Jak? Prosimy dołączyć do zespołu tłumaczącego/edytorskiego bądź zaproponować kategorie/treści/hasła, którymi powinniśmy się zająć. Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi efektami projektu:

Agenda 21

Agnieszka Graff

Agnieszka Grzybek

Apel Heidelberski

Ariel Salleh

Arnold Cassola

Białoruska Partia "Zieloni"

Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego

Budżet partycypacyjny

Buspas

Daniel Cohn-Bendit

Dariusz Szwed

Dzień Długu Ekologicznego- wyróżnione w kategorii „Czy wiesz, że…?”

Egalitaryzm

E-Government

Edwin Bendyk

Efektywne korzystanie z zasobów wodnych

Efektywność energetyczna

Ekologiczna reforma podatkowa

Ekonomia ekologiczna

Emisja zanieczyszczeń

Energetyka jądrowa

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

Europejska Federacja Partii Zielonych

Europejska fundacja polityczna

Europejski Reaktor Ciśnieniowy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejskie_s%C5%82oneczne_dni

Ewa Charkiewicz

Flamanville

Gospodarka wodami

Hipoteza Portera

Jan Haverkamp

Karta Zielonych Globalnych

Kazimiera Szczuka

Klasa kreatywna

Koalicja czerwono-zielona

Konwencja z Aarhus

Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A.

Korytarz ekologiczny

Kultura rowerowa

Lista państw według wskaźników nierównomierności w dystrybucji dochodów

Ludwik Tomiałojć

Magazynowanie energii

Małgorzata Katarzyna Tkacz-Janik

Manifa

Mira Stanisławska-Meysztowicz

Odnawialne źródła energii

Organizacja strażnicza

Partia Zielonych (Czechy)

Partia Zielonych (Irlandia)

Partia Zielonych Nowej Zelandii

Partia Zielonych (Szwecja)

Partia Zielonych (USA)

Partie polityczne Wielkiej Brytanii

Partnerstwo publiczno-publiczne

Percy Schmeiser- wyróżnione w kategorii „Czy wiesz, że…?”

Philippe Lamberts

Pieszy

Polityka ekologiczna

Polityka kulturalna

Polityka Może Być Inna!

Raport Sterna

Renate Elly Künast

Rower publiczny

Równość płci

Równość szans

Ruch alterglobalistyczny

Ruch antynuklearny

Seksizm

Sojusz Małych Państw Wyspiarskich

Sprawiedliwość ekologiczna

Sprawiedliwy Handel

Ślad ekologiczny

Terra Madre

Tomisławice

Transport kolejowy

Usługi publiczne

Wangari Maathai

Wegetarianizm ekologiczny

Wskaźnik Rozwoju Społecznego

Wskaźnik Ubóstwa Społecznego

Wskaźnik Zrównoważonego Społeczeństwa

Zanieczyszczenie środowiska

Zielona Fundacja Europejska

Zielona polityka

Zielone miejsca pracy

Zieloni 2004

Zieloni (Dania)

Zieloni Globalni

Zieloni – Wolny Sojusz Europejski

Zielony Nowy Ład

Zrównoważona moda- wyróżnione w kategorii „Czy wiesz, że…?”

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony transport

Związek 90/Zieloni

Ponadto otworzyliśmy kategorie:

Partie Zielonych - kategoria

Zielona polityka - kategoria

Zrównoważony rozwój - kategoria