„Zielone Miasto Nowej Generacji. Przewodnik dla XXI wieku”

Autorzy: Beata Maciejewska, Dariusz Szwed

„Zielone Miasto Nowej Generacji” jest swoistym miejskim zielonym manifestem.

Pokazuje, że miasta i obszary metropolitalne są laboratoriami globalnego postępu i miejscami skupienia największych współczesnych, palących problemów (oraz ich potencjalnych rozwiązań), jak wykluczenie i rozwarstwienie społeczne, ekonomiczne niewspółmierności itd.

Wskazuje także na możliwe kierunki zmian we współczesnych miastach – rozwój zbiorowego, pieszego i rowerowego transportu, ekspansję energooszczędnych technologii oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miejskiej energetyce. Autorzy opisują, w jaki sposób kapitał społeczny i kapitał kreatywny oraz polityka równości płci przyczyniają się do rozwoju miasta, oraz omawiają globalne sieci współpracy miast i alterglobalny ruch społeczny.

Nacisk jest tu również położony na fakt, iż współczesne miasta mają znacznie większy zasięg oddziaływania niż powierzchnia, którą zajmują. Autorzy pokazują, że nasze codzienne życie ma wpływ na możliwości rozwoju ludzi żyjących na globalnym Południu, że należy ujmować w wizjach i programach politycznych dobrobyt przyszłych pokoleń, a także brać pod uwagę prawa i potrzeby otaczającego nas, różnorodnego świata zwierząt i roślin. Potrzeba ochrony klimatu na szczeblu lokalnym (lokalna polityka klimatyczna) czy networking na rzecz globalnej zmiany są tu także zasygnalizowane.

Powyższe kwestie związane z globalną solidarnością i odpowiedzialnością, wraz z potrzebą urzeczywistnienia lokalnego Nowego Zielonego Ładu, będą jednymi z głównych pól zainteresowania dla serii debat publicznych planowanych w różnych polskich miastach.

POBIERZ PDF