Zielone recepty na kryzys

Czy zielona modernizacja może być receptą na polityczny przełom w Polsce? Czy propozycje ujęte w lansowanej przez Europejską Partię Zielonych i Grupę Parlamentarną Zieloni / Wolny Sojusz Europejski koncepcji „Zielonego Nowego Ładu” nadają się do prostego przełożenia na polski grunt? Jaki model polityki społecznej jest sprawiedliwy i gdzie spotykają się koncepcje socjaldemokratów i zielonych? Czy grozi nam wyczerpanie się zasobów Ziemi i wojny o surowce? Czy odnawialne źródła energii mają szansę zaspokoić potrzeby energetyczne Polski i na ile jesteśmy w stanie czerpać z doświadczeń niemieckich? - to tylko niektóre z pytań, jakie pojawiły się podczas konferencji „Jak wyjść z kryzysu - czy zielona modernizacja może być rozwiązaniem dla Polski i Europy?”, która odbyła się 20 marca w Warszawie.

Czytaj więcej...

7.02, Gdańsk: Rola polityki społecznej w życiu młodych ludzi. Wyzwania stojące przed młodymi politykami

Green European Foundation, Fundacja im. Heinricha Bölla oraz ZielonyInstytut zapraszają na debatę pt.: 

Rola polityki społecznej w życiu młodych ludzi. Wyzwania stojące przed młodymi politykami.

Punkt wyjścia:

publikacja „Zielony Nowy Ład społeczny”, pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda i Beaty Maciejewskiej, wydana przez Green European Foundation we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla i Zielonym Instytutem.

Spotkanie otworzy i poprowadzi Beata Maciejewska, prezeska zarządu Zielonego Instytutu. 

Czytaj więcej...

17.12, Kraków: Zrównoważony rozwój społeczny w Polsce z perspektywy zielonej polityki. Wyzwania i możliwości.

Green European Foundation, Fundacja im. Heinricha Bölla oraz Zielony Instytut zapraszają na spotkanie pt.:

Zrównoważony rozwój społeczny w Polsce z perspektywy zielonej polityki. Wyzwania i możliwości.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 17 grudnia o godzinie 18:00 w Instytucie Ekonomii i Zarządzania UJ. 

Publikację zaprezentują redaktorzy: Beata Maciejewska, prezeska zarządu Zielonego Instytutu oraz Dariusz Szwed, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. Spotkanie otworzy i poprowadzi dr Anna Zachorowska – Mazurkiewicz z Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ.

Rejestracja na wydarzenie na: www.zielonyladspoleczny.evenea.pl

Punkt wyjścia dyskusji będzie Publikacja „Zielony Nowy Ład społeczny”, pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda i Beaty Maciejewskiej, wydana na początku grudnia b.r. przez Green European Foundation we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla i Zielonym Instytutem.

Czytaj więcej...

Premiera książki "Zielony Nowy Ład społeczny"

Ukazała się publikacja "Zielony Nowy Ład społeczny", pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda i Beaty Maciejewskiej, wydana przez Green European Fundation, we współpracy z Zielonym Instytutem i Fundacją im. Heinricha Boella.

Na przykładzie różnych grup – młodych, starszych, migrantów, osób żyjących na obszarach wiejskich, niepełnosprawnych – autorki i autorzy podejmują tematykę niezbędnych w Polsce reform polityki społecznej zgodnych z Zielonym Nowym Ładem jako myślą przewodnią niniejszego tomu. Przedstawicielki i przedstawiciele świata akademickiego, think-tanków oraz zielonej polityki z Europy i Polski odpowiedzą na pytanie, jak miałby funkcjonować zielony model społeczny dla Europy, aby zachować osiągnięcia minionego stulecia i sprostać innowacjom XXI w.

Czytaj w Issuu | Pobierz PDF