Zostały 3 miesiące, aby zebrać dwa miliony podpisów w UE. Czas start!

9 września zakończy się akcja zbierania podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską "Woda jest prawem człowieka". Zostaną one przekazane władzom poszczególnych krajów w celu weryfikacji.

Do tej pory w Unii Europejskiej zebrano 1,6 miliona podpisów, a krajowe limity uzyskano w 9 krajach, ostatnio w Holandii, blisko zebrania wymaganej liczby jest również Hiszpania. W ostatnim tygodniu we Francji wsparcia dla inicjatywy udzielił pisarz Marc Levy, oraz kandydatka na burmistrza Paryża, Anne Hidalgo.

Kilka dni wcześniej akcję wsparła Cécile Duflot, franuska minister równości terytorialnej i mieszkalnictwa, przewodnicząca partii Zielonych i ugrupowania Europa - Ekologia - Zieloni w latach 2006-2012. To pierwszy przypadek, gdy urzędująca minister wparła Europejską Inicjtywę Obywatelską. 

Więcej na Prawodowody.pl

Portal Ekologia i Rynek o kampanii Prawodowody.pl

Uczestnicy europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Prawo do wody” sprzeciwiają się prywatyzacji zasobów wodnych, gdyż uważają, że dostęp do wody stanowi prawo człowieka, a nie zwykły towar i jako taki powinien podlegać „demokratycznej kontroli”. Dążą do zebrania 1 mln podpisów we wszystkich krajach UE. - pisze o akcji Prawo do Wody portal Ekologia i Rynek.

– Obecnie w kilku krajach, m.in. w Niemczech, już zebraliśmy więcej nawet niż powinniśmy – mówi Dariusz Szwed – W Polsce musimy do końca września zebrać 38 tys. podpisów, co stanowi promil całkowitej liczby obywateli kraju.

Akcja zbierania podpisów jest promowana m.in. na Facebooku, gdzie do wydarzenia dołączyło już prawie 750 osób.

Cały materiał na portalu ekologiairynek.pl

Szwed: Woda ma stać się prawem człowieka

Europejska inicjatywa obywatelska „Prawo do wody” chce zapobiec prywatyzacji zasobów wodnych w Europie. Według jej inicjatorów, proces ten negatywnie wpływa na jakość wody, ale i podnosi jej cenę. W wielu krajach Europy Zachodniej ten problem już się pojawił – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Dariusz Szwed, szef Rady Programowej Zielonego Instytutu, członek Rady Krajowej Zielonych.

Cały materiał dostępny na stronach Biznes.onet.pl

Kampania Prawo do Wody

Woda i dostęp do usług sanitarnych to prawa człowieka!

Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!


Wszyscy obywatele potrzebują czystej wody do picia i urządzeń sanitarnych o odpowiedniej jakości. Apelujemy do Unii Europejskiej o zagwarantowanie tych praw człowieka poprzez promocję dostępu do ujęć wody i usług sanitarnych jako podstawowych usług publicznych dostępnych dla każdego.

Te prawa muszą zostać zaimplementowane.

Aby tak się stało postawiliśmy sobie za cel zebranie miliona podpisów z całej Europy.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody, przypadający na 22 marca został zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, 20 lat temu, w celu zwiększenia świadomości ważności świeżej, pitnej wody i promocji zrównoważonego zarządzania zasobami wody pitnej.

Federacja Młodych Europejskich Zielonych (Federation of Young European Greens, FYEG) i jej organizację członkowskie (w tym Ostra Zieleń – Młodzi Zieloni – red.) świętują Światowy Dzień Wody, prosząc o poparcie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Woda jest prawem człowieka”. Inicjatywa ta wzywa do uspołecznienia zarządzania zasobami wodnymi i sprzeciwa się uczynienia usług wodociągowych elementem europejskich wewnętrznych zasad rynkowych (co de facto oznacza komercjalizację i prywatyzację obrotu wodą pitną).

Czytaj więcej...