Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody, przypadający na 22 marca został zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, 20 lat temu, w celu zwiększenia świadomości ważności świeżej, pitnej wody i promocji zrównoważonego zarządzania zasobami wody pitnej.

Federacja Młodych Europejskich Zielonych (Federation of Young European Greens, FYEG) i jej organizację członkowskie (w tym Ostra Zieleń – Młodzi Zieloni – red.) świętują Światowy Dzień Wody, prosząc o poparcie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Woda jest prawem człowieka”. Inicjatywa ta wzywa do uspołecznienia zarządzania zasobami wodnymi i sprzeciwa się uczynienia usług wodociągowych elementem europejskich wewnętrznych zasad rynkowych (co de facto oznacza komercjalizację i prywatyzację obrotu wodą pitną).

 

FYEG wyraża zadowolenie, że już ponad 1 milion obywateli podpisało petycję. Pomimo to nie spełniono jeszcze kryterium zebrania podpisów z co najmniej 7 krajów członkowskich UE, stąd akcja zbierania podpisów będzie kontynuowana, aż do osiągnięcia liczby 2 milionów.

Terry Reintke, współprzewodnicząca FYEG powiedział: „Wzywamy wszystkich obywateli UE do podpisania europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Woda jest prawem człowieka” na stronie internetowej www.right2water.eu. Szeroka, europejska debata nt. kwestii dostaw wody jest potrzebna. Dostępność wody pitnej jest podstawową potrzebą każdego człowieka. Gwarancję dostaw wody pitnej można uzyskać tylko, jeżeli pozostanie ona częścią usług publicznych. Do tej pory debata na ten temat toczyła się głównie w niemieckich mediach, dziś oczekujemy że rozpocznie się ona również w innych krajach”.

Jacob Schwarz, współprzewodniczący FYEG dodaje: „FYEG zdecydowania sprzeciwia się polityce triumwiratu („Troika” – chodzi o Unię Europejską, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy), która zmusza kraje z problemami finansowymi takie jak Grecja i Portugalia, do prywatyzacji dostaw wody. Firmy prywatnych nie interesuje oferowanie niskich cen, inwestowanie w infrastrukturę czy ekologię, lecz ich własny zysk. Wzrost cen uderza przede wszystkim w ludzi, cierpiących w wyniku kryzysu gospodarczego w krajach południowej Europy, np. w Portugalii, gdzie w niektórych regionach ceny wody skoczyły nawet trzykrotnie”.

Źródło: http://www.fyeg.org/main/ Tłumaczenie: (bk)

W Polsce również prowadzona jest kampania Prawo do Wody. „Wszyscy obywatele potrzebują czystej wody do picia i urządzeń sanitarnych o odpowiedniej jakości. Apelujemy do Unii Europejskiej o zagwarantowanie tych praw człowieka poprzez promocję dostępu do ujęć wody i usług sanitarnych jako podstawowych usług publicznych dostępnych dla każdego.” - czytamy na witrynie kampanii prawodowody.pl