Ponad 120 organizacji wzywa ministrów UE do tego by zakończyli przełowienie!

Organizacje pozarządowe z całej Unii Europejskiej apelują do unijnych ministrów ds. rybołówstwa o to by powstrzymali nadmierną eksploatację ryb do 2015r., tak jak wymaga tego nowa, zreformowana Wspólna Polityka Rybołówstwa (WPRyb).

Ministrowie spotkają się 15-16 grudnia w Brukseli, by zadecydować o limitach połowowych dla stad ryb Oceanu Atlantyckiego i wód przylegających. Według raportu Komisji Europejskiej ponad 40 procent oszacowanych stad ryb tego regionu jest przełowiona.

 Pomimo prawnych zobowiązań wynikających z WPRyb, ministrowie ponownie przyczynili się do pogłębienia problemu przełowienia, decydując w ostatnich miesiącach o limitach połowowych dla stad Morza Bałtyckiego oraz gatunków głębinowych.

Czytaj więcej...

Czy możliwe jest powstrzymanie przełowienia w wodach UE do 2015 roku?

Podczas śniadania prasowego zorganizowanego 5. Listopada przez Zielony Instytut w Warszawie, Justyna Niewolewska, doradca ds. rybołówstwa dla The Pew Charitbale Trusts w ramach Europejskiego Programu Morskiego oraz Dariusz Szwed, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu przedstawili informacje na temat toczącego się obecnie procesu politycznego w Unii Europejskiej, dotyczącego niezwykle ważnego problemu nadmiernych połowów w wodach UE, prowadzących do uszczuplania zasobów morskich oraz zazieleniania Wspólnej Polityki Rybołówstwa. W śniadaniu wzięli udział dziennikarze zajmujący się polityką rybołówstwa i zrównoważonego rozwoju. Poniżej krótka relacja z tego spotkania oraz szczegółowa informacja nt. wydarzeń politycznych dotyczących tej tematyki zaplanowanych na najbliższe miesiące. 

 

Czytaj więcej...