Publikacja "Transformacja w stronę agroekologii ARC 2020"

Pieniądze publiczne powinny być wydawane na dobra publiczne!

W Europie Wspólna Polityka Rolna (WPR) stanowi kluczowe ramy prawne wpływające na produkcję, sprzedaż i przetwarzanie produktów rolnych. W ramach WPR podejmowane są ważne decyzje na temat rolnictwa na kontynencie i wydatkowania znaczących środków publicznych Unii Europejskiej - obecnie polityka ta stanowi około 40% całkowitego budżetu UE. Odpowiedzialna za naszą żywność, nasze społeczności wiejskie, naszą wieś, nasze zdrowie, nasze środowisko i naszych rolników - WPR dotyka wszystkich. Pokazujemy pozytywne przykłady z różnych krajów UE, w których przejście do agroekologicznych praktyk już ma miejsce. Daje to jasne wskazówki dotyczące priorytetów, jakie powinny mieć rządy, jeśli poważnie podchodzą do właściwego wykorzystania środków publicznych na wsparcie tej zmiany.

Pobierz publikację

Więcej Europejczyków domaga się lokalnej żywności produkowanej w sposób zrównoważony

Przedstawiamy innowacyjne i kreatywne sposoby marketingu, w których producenci i konsumenci żywności poszukują rozwiązań zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności przynoszące wszystkim korzyści. Metody są różne, ale wyniki - takie same: małe, zrównoważone gospodarstwa rolne i producenci żywności przejmują kontrolę nad systemem żywnościowym od dużych firm przemysłowych, które obecnie dominują na rynku, a jednocześnie stawiają zysk ponad dobrobyt ludzi i dobrostan planety. Zapraszamy do Hiszpanii, Włoch, Francji, Czech, Węgier i do naszej Warszawy!

Pobierz publikację

Konsumenci chcą kupować lokalną żywność

Okładka publikacjiWyniki badania opinii publicznej opublikowane w styczniu br. dowodzą, że konsumenci uważają, że produkcja lokalnej żywności produkowanej w zrównoważony sposób powinna być wspierana ze środków publicznych.

Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez TNS Opinion w 8 krajach członkowskich UE na zamówienie organizacji ekologicznej Friends of the Earth Europe (Przyjaciele Ziemi) wskazuje, że:

 • 89% badanych uważa, że lokalnie produkowana żywność wspiera lokalne miejsca pracy. 78% sądzi, że żywność lokalna zapewnia zbilansowaną i kompletną dietę.
 • Jednak 73% badanych powiedziała, że trudno jest znaleźć informacje o żywności produkowanej lokalnie , a 67% - że trudno jest kupić lokalną żywność w pobliżu ich miejsca zamieszkania.
 • 91% badanych uważa, że ich rządy powinny bardziej wspierać produkcję i dostęp do żywności lokalnej.
 • Okazało się także, że połowa konsumentów kupuje produkty na targowiskach i w sklepach rolników, a 52% sprawdza, czy żywność jest produkowana lokalnie. Natomiast 85% konsumentów kupuje produkty w najbliższym sklepie, a 69% powiedziało, że żywność lokalna jest za droga.

  Ostatnio tylko około 20% żywności w Unii Europejskiej jest produkowane i sprzedawane lokalnie, a na świecie – jest to ok. 80%. Krótkie łańcuchy dostaw wspierają lokalnych przedsiębiorców i lokalne miejsca pracy, zminiejszają emisję dwutlenku węgla z dystrybucji żywności, wzmacniają kontakty konsumentów i rolników oraz zapewniają dostęp do dobrej żywności.

  Więcej informacji – publikacja “Z pola do społeczeństwa”


  Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU. A State of Play of their Socio-Economic Characteristics, JRC Scientific and Policy Reports, European Commission, 2013;http://ec.europa.eu/agriculture/quality/local-farming-direct-sales/pdf/working-document-12-2013_en.pdf

22.04: Wszystkie barwy WPR w miejscowości Dobre

Zapraszamy na seminarium "Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej" w restauracji "Marcelowa Chata"
Rynek 2, 05-307 Dobre w dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. 15.00-17.30

W programie: informacje na temat "zazielenienia" WPR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i marketingu produktów ekologicznych.

18.04: Wszystkie barwy WPR na Biobazarze

Zapraszamy na spotkanie z ekspertami do spraw żywności i rolnictwa ekologicznego "Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej" podczas Bio-Bazaru w dniu 18 kwietnia 2015 r. w godz. 10.00-14.00

Zielony Instytut jest jedną z organizacji biorących udział w międzynarodowym projekcie, „Wspólna Polityka Rolna dla społeczeństwa i środowiska” promującym wiedzę na ten temat w 7 krajach m.in. Niemczech, Bułgarii i na Węgrzech. Polskie działania, realizowane pod tytułem: „Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej – wieś dla miasta, miasto dla wsi” mają na celu promocję wiedzy na temat zreformowanej WPR. Adresatami działań są dwie grupy: rolnicy i doradcy rolniczy oraz mieszkańcy dużych miast, którzy są konsumentami wysokiej jakości żywności. Na spotkaniu z konsumentami i rolnikami chcemy przedstawić nową Wspólną Politykę Rolną na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak: korzyści dla rolników: płatności obszarowe i "zazielenienie", wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu rolno-środowiskowo-klimatycznego i działania: Rolnictwo ekologiczne oraz

nowe możliwości zbytu produktów: sprzedaż bezpośrednia, "bio" i "eko" bazary, system rolnictwa wspieranego społecznie.

15.04: Wszystkie barwy WPR na bazarze "Forteca"

Zapraszamy na spotkanie z ekspertami do spraw żywności i rolnictwa ekologicznego "Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej" podczas bazaru Forteca w dniu 15 kwietnia 2015 r. w godz. 11.00-14.00

Zielony Instytut jest jedną z organizacji biorących udział w międzynarodowym projekcie, „Wspólna Polityka Rolna dla społeczeństwa i środowiska” promującym wiedzę na ten temat w 7 krajach m.in. Niemczech, Bułgarii i na Węgrzech.

Polskie działania, realizowane pod tytułem: „Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej – wieś dla miasta, miasto dla wsi” mają na celu promocję wiedzy na temat zreformowanej WPR. Adresatami działań są dwie grupy: rolnicy i doradcy rolniczy oraz mieszkańcy dużych miast, którzy są konsumentami wysokiej jakości żywności. Na spotkaniu z konsumentami i rolnikami chcemy przedstawić nową Wspólną Politykę Rolną na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak:

korzyści dla rolników: płatności obszarowe i "zazielenienie", wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu rolno-środowiskowo-klimatycznego i działania: Rolnictwo ekologiczne oraz

nowe możliwości zbytu produktów: sprzedaż bezpośrednia, "bio" i "eko" bazary, system rolnictwa wspieranego społecznie.

16.04, Wieluń: Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej

Zapraszamy na seminarium "Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej" w Urzędzie Miejskim w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 2, w sali 101 w dniu 16 kwietnia 2015 r. w godz. 9.30-12.30

W programie: informacje na temat "zazielenienia" WPR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i marketingu produktów ekologicznych.

Pobierz zaproszenie [PDF]

24.03, Sanniki: Seminarium Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej

Zapraszamy na seminarium "Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej" w sali remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Staropól, 09-540 Sanniki w dniu 24 marca 2015 r. w godz. 14.00-17.00

Na spotkaniu chcemy przedstawić nową Wspólną Politykę Rolną na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak:

 • korzyści dla rolników: płatności obszarowe i "zazielenienie"
 • wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu rolno-środowiskowo-klimatycznego i działania: Rolnictwo ekologiczne
 • oraz
 • nowe możliwości zbytu produktów: sprzedaż bezpośrednia, "bio" i "eko" bazary, system rolnictwa wspieranego społecznie.

Chcemy także poznać Państwa poglądy i wspólnie szukać rozwiązań najważniejszych problemów.

Pobierz PDF

20.03, Juchowo: Seminarium Wspólnej Polityki Rolnej

Zapraszamy na seminarium "Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej" w sali Fundacji im. Stanisława Karłowskiego Juchowo 54 A, 78-446 Silnowo, które odbędzie się w dniu 20 marca 2015 r. w godz. 12.30-16.00

W programie: informacje na temat "zazielenienia" WPR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i marketingu produktów ekologicznych.

Będzie można również kupić ekologiczne pieczywo, sery i syropy produkowane przez Fundację im. Stanisława Karłowskiego.

Pobierz PDF

12.03, Płońsk: Seminarium Wspólnej Polityki Rolnej

Zapraszamy na seminarium "Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej" Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętnem, ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk w dniu 12 marca 2015 r. w godz. 9-12.

W programie: informacje na temat "zazielenienia" WPR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz marketingu produktów ekologicznych.

21.03, Krokowa: Seminarium "Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej"

Zapraszamy na seminarium "Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej" w sali Luizy von Krockow w Kaszubskim Centrum Kultury Krokowa ul. Zamkowa 1, 84-110 Krokowa w dniu 21 marca 2015 r. w godz.10-14

W programie: informacje na temat "zazielenienia" WPR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, marketingu produktów ekologicznych oraz korzyściach z odnawialnych źródeł energii.

Pobierz zaproszenie w formacie PDF

6.03, Warszawa: Jakość i bezpieczeństwo żywności z produkcji ekologicznej

Zapraszamy na konferencję Forum Rolnictwa Ekologicznego "Jakość i bezpieczeństwo żywności z produkcji ekologicznej" w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Warszawa, ul. Nowoursynowska 159 c, sala 1108 w dniu 6 marca 2015 r. w godz. 14.00 - 17.00.

W programie: informacje na temat "zazielenienia" WPR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz jakości i bezpieczeństwa żywności z produkcji ekologicznej.

Strona 1 z 3

Realizacja w Polsce

Wsparcie

Projekt (AGRI 2014-0114) realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niniejsza strona odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną na niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania publikowanych informacji.

Kontakt z koordynatorkami projektu

Dorota MeteraDorota Metera - członkini Rady Programowej Zielonego Instytutu. Absolwentka wydziału ogrodniczego SGGW, od 1999 koordynatorka projektów w Fundacji IUCN-Poland (Światowej Unii Ochrony Przyrody) w biurze w Warszawie i w Brukseli, pracowała w projektach Instytutu Badawczego Komisji Europejskiej IPTS w Sewilli (Hiszpania), Ministerstwa Rolnictwa, Zarządzania Środowiskiem i Rybołówstwa Królestwa Holandii, Fundacji Heinricha Bölla i Fundacji EURONATUR (Niemcy) oraz WWF, Światowego Funduszu na rzecz Przyrody. Zajmuje się problemami ochrony środowiska i przyrody w rolnictwie w kontekście integracji europejskiej i rozwoju obszarów wiejskich. Od ponad 20 lat interesuje się i profesjonalnie zajmuje rolnictwem ekologicznym.
Odpowiada za merytoryczną stronę projektu.

Beata MaciejewskaBeata Maciejewska - przewodnicząca Rady Fundatorów Zielonego Instytutu. Redaktorka naczelna magazynu "Zielone miasto". Edukatorka społeczna, (współ)autorka i redaktorka publikacji z dziedziny zrównoważonego rozwoju, róności, zielonej modernizacji, m.in. "Zielone miasto nowej generacji", "Zrównoważony rozwój metropolii Silesia", "Zielony Nowy Ład społeczny". Od 2013 roku na podstawie jej książki pt. "Polka Powiatowa i zielona modernizacja" realizowana jest ogólnopolska kampania na rzecz równoprawnego udziału kobiet w rozwoju lokalnym, objęta patronatem m.in. Pierwszej Damy RP, Anny Komorowskiej.
W projekcie odpowiada za wydawnictwa i promocję.