Publikacja "Demokracja energetyczna"

Publikacja jest przewodnikiem po najważniejszych zjawiskach, terminach i procesach łączących się z uzyskaniem kontroli społecznej nad źródłami energii (demokracja energetyczna). Powstała po to, by przekonać władze samorządowe, związki zawodowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje społeczne do włączenia się najważniejszej transformacji społecznej, ekologicznej i gospodarczej początku XXI wieku, zapewniającej zrównoważony rozwój Polski zgodny z art. 5 Konstytucji RP.

Pobierz PDF

Przeczytaj w issuu

Zielony nowy ład społeczny

Ukazała się publikacja "Zielony Nowy Ład społeczny", pod redakcją Bartłomieja Kozka, Dariusza Szweda i Beaty Maciejewskiej, wydana przez Green European Fundation, we współpracy z Zielonym Instytutem i Fundacją im. Heinricha Boella.

Na przykładzie różnych grup – młodych, starszych, migrantów, osób żyjących na obszarach wiejskich, niepełnosprawnych – autorki i autorzy podejmują tematykę niezbędnych w Polsce reform polityki społecznej zgodnych z Zielonym Nowym Ładem jako myślą przewodnią niniejszego tomu. Przedstawicielki i przedstawiciele świata akademickiego, think-tanków oraz zielonej polityki z Europy i Polski odpowiedzą na pytanie, jak miałby funkcjonować zielony model społeczny dla Europy, aby zachować osiągnięcia minionego stulecia i sprostać innowacjom XXI w.

Czytaj w Issuu | Pobierz PDF

Premiera komiksu "Demokracja energetyczna"

Ukazał się komiks "Demokracja energetyczna", przygotowany w ramach działań prowadzonych przez Fundację Przestrzenie Dialogu w partnerstwie z Zielonym Instytutem, Fundacją Róży Luksemburg - przedstawicielstwo w Polsce i szeregiem innych organizacji w całej Polsce.

Na kartach publikacji oddano głos przedsiębiorcom, ekspertom i politykom, którzy mówią o zaletach rozproszonej energetyki w Polsce. 

Życzymy przyjemnej lektury.

Czytaj więcej...

„Zielone Miasto Nowej Generacji. Przewodnik dla XXI wieku”

Autorzy: Beata Maciejewska, Dariusz Szwed

„Zielone Miasto Nowej Generacji” jest swoistym miejskim zielonym manifestem.

Pokazuje, że miasta i obszary metropolitalne są laboratoriami globalnego postępu i miejscami skupienia największych współczesnych, palących problemów (oraz ich potencjalnych rozwiązań), jak wykluczenie i rozwarstwienie społeczne, ekonomiczne niewspółmierności itd.

Wskazuje także na możliwe kierunki zmian we współczesnych miastach – rozwój zbiorowego, pieszego i rowerowego transportu, ekspansję energooszczędnych technologii oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miejskiej energetyce. Autorzy opisują, w jaki sposób kapitał społeczny i kapitał kreatywny oraz polityka równości płci przyczyniają się do rozwoju miasta, oraz omawiają globalne sieci współpracy miast i alterglobalny ruch społeczny.

Nacisk jest tu również położony na fakt, iż współczesne miasta mają znacznie większy zasięg oddziaływania niż powierzchnia, którą zajmują. Autorzy pokazują, że nasze codzienne życie ma wpływ na możliwości rozwoju ludzi żyjących na globalnym Południu, że należy ujmować w wizjach i programach politycznych dobrobyt przyszłych pokoleń, a także brać pod uwagę prawa i potrzeby otaczającego nas, różnorodnego świata zwierząt i roślin. Potrzeba ochrony klimatu na szczeblu lokalnym (lokalna polityka klimatyczna) czy networking na rzecz globalnej zmiany są tu także zasygnalizowane.

Powyższe kwestie związane z globalną solidarnością i odpowiedzialnością, wraz z potrzebą urzeczywistnienia lokalnego Nowego Zielonego Ładu, będą jednymi z głównych pól zainteresowania dla serii debat publicznych planowanych w różnych polskich miastach.

POBIERZ PDF

Kobiety przeciwko atomowi

Serdecznie zapraszamy do lektury materiałów przygotowanych przez prelegentki na konferencję pt. „Kobiety przeciwko atomowi”, która odbyła się 18 czerwca 2011 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie.

Czytaj więcej...

Relacje z naszych przedsięwzięć

Mamy przyjemność poinformować, że uruchomiliśmy kanał z nagraniami z wydarzeń przez nas (współ)organizowanych. Zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji o europejskiej inicjatywie obywatelskiej i debaty "Kobiety przeciw atomowi" na kanale Zielonego Instytutu na portalu youtube.com.

Zielony Nowy Ład w Polsce

Książka „Zielony Nowy Ład w Polsce” skupia się na zagadnieniach takich jak m.in.: rewizja status quo Zielonego Nowego Ładu na świecie i w Europie; Zielony Nowy Ład jako narzędzie zrównoważonego „uzdrowienia” ekonomii, społeczeństwa i środowiska. Publikacja dostępna w wersji polskiej i angielskiej.

Czytaj więcej...

Stanowisko polskich NGO ws. WPR po 2013 r.

W wyniku konsultacji z organizacjami pozarządowymi uczestniczącymi w debacie Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013, zorganizowanej przez Zielony Instytut 2.03.2011 r. wypracowaliśmy stanowisko, które ma w zamierzeniu łączyć cele i perspektywy ekologiczne, rolnicze, społeczne i ekonomiczne. Gorąco prosimy o wsparcie i promowanie stanowiska.

Tekst stanowiska po polsku w formacie PDF.

Tekst stanowiska po angielsku w formacie PDF.// Statement in English

Cele i zasady rozwoju

Publikacja podsumowująca V Kongres Obywatelski wydana przez Instytut nad Gospodarką Rynkową. "Cele i zasady rozwoju" szuka odpowiedzi na pytanie, jak wyglądać powinna modernizacja Polski. Dariusz Szwed omawia wizję Zielonego Nowego Ładu dla Polski, a ponadto mogą Państwo zapoznać się z artykułami Edwina Bendyka, dr Henryki Bochniarz, prof. Macieja Nowickiego, prof. Janiny Jóźwiak, Waldemara Pawlaka, Jacka Krawca, prof. Andrzeja Jajszczyka. Znakomita lektura!

Czytaj więcej...

Mity energetyki jądrowej

Zapraszamy do lektury "Zielonych Wiadomości" poświęconych przyszłości energetyki. Dzięki wkładowi wybitnych autorek i autorów (m.in. prof. Mielczarski, prof. Nowicki, Cyglicki, Charkiewicz, Harms, Szwed, Jankowska) dowiecie się m.in. o ...

Czytaj więcej...

Kampanie wyborcze na zielono - podręcznik

Podręcznik "Campaign Handbook" jest wirtualnym przewodnikiem po elementach udanej kampanii. Stworzyli go i nadal rozwijają politycy/czki partii Zielonych i aktywiści/stki z całej Europy, co przesądza o bogactwie doświadczeń i wiedzy przekazywanych w publikacji. Dowiedz się, jak zazielenić kampanię!

Czytaj więcej...

27 narodowych planów działania w zakresie energii = 1 europejska polityka energetyczna?

27 krajowych planów działania w zakresie energii = 1 europejska polityka energetyczna? Analiza sześciu planów działania w zakresie energii odnawialnej

Publikacja Green European Foundation jest pierwszym, krytycznym spojrzeniem na sześć planów działania w zakresie energii odnawialnej przedstawionych Komisji Europejskiej w roku 2010. Plany te zawierają szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób sześć państw zamierza osiągnąć postawione im przez Unię Europejską cele w stosowaniu źródeł energii odnawialnej, a tym samym stanowią wgląd w spodziewany rozwój europejskiego przemysłu energetycznego w ciągu najbliższej dekady.

Czytaj więcej...

Publikacje na temat polityki żywnościowej

Wszelkie publikacje związane z reformą Wspólnej Polityki rolnej, zrównoważonym rolnictwem i hodowlą zwierząt dostępne są w zakładce polityka żywnościowa. Zapraszamy do lektury nowości udostępnionej przez Compassion in World Farming!

Vademecum europejskiej inicjatywy obywatelskiej

"Podręcznik europejskiej inicjatywy obywatelskiej" został wydany przez Green European Foundation we współpracy z Zielonym Instytutem. Stanowi praktyczny przewodnik po pierwszej próbie stworzenia ponadnarodowego narzędzia demokracji bezpośredniej, przybliża kulisy jego konstruowania i uczy, jak z niego korzystać.

Czytaj więcej...

Opracowanie o zrównoważonym rozwoju Metropolii Silesia

Czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia Silesia może się rozwijać w sposób zrównoważony? Jakie warunki należy spełnić, aby było to możliwe? - to główne pytania, na które w raporcie o Metropolii Silesia próbują odpowiedzieć jej autorzy: Dariusz Szwed, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu, oraz Beata Maciejewska, dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu, a także współpracujący z nimi: Małgorzata Tkacz-Janik i Bartłomiej Kozek.

Czytaj więcej...

Zrównoważona polityka przemysłowa

Stoimy u progu trzeciej rewolucji przemysłowej. Takie jest założenie najnowszej publikacji Zielonej Fundacji Europejskiej (Green European Foundation) – memorandum niemieckiego Öko-Institut, wydanego we współpracy z Heinrich Böll Stiftung. Memorandum 'Sustainable Industrial Policy for Europe – Governing the Green Industrial Revolution' („Zrównoważona Polityka Przemysłowa dla Europy – zarządzanie Zieloną Rewolucją Przemysłową”) zakłada, że wzorce przemysłowej produkcji i konsumpcji prowadzą świat do kresu jego wytrzymałości ekologicznej.

Czytaj więcej...

Klasa 2009: Zielone wizje dla Europy (The Class of 2009: Green Visions for Europe

Wstęp Claude’a Weinberga, dyrektora Biura Fundacji im. Heinricha Bölla przy UE. W zieloną politykę można się zaangażować na rozmaite sposoby – mój z całą pewnością okazał się niekonwencjonalny. W 1987 r. pełniłem funkcję dyrektora belgijskiej firmy cateringowej w Brukseli, w związku z czym byłem odpowiedzialny za menu restauracji Parlamentu Europejskiego. Każdego dnia wydawaliśmy 700 posiłków w 90 minut, uwzględniając przy tym różnorakie gusta przedstawicieli 12 narodowości.

Czytaj więcej...