27 narodowych planów działania w zakresie energii = 1 europejska polityka energetyczna?

27 krajowych planów działania w zakresie energii = 1 europejska polityka energetyczna? Analiza sześciu planów działania w zakresie energii odnawialnej

Publikacja Green European Foundation jest pierwszym, krytycznym spojrzeniem na sześć planów działania w zakresie energii odnawialnej przedstawionych Komisji Europejskiej w roku 2010. Plany te zawierają szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób sześć państw zamierza osiągnąć postawione im przez Unię Europejską cele w stosowaniu źródeł energii odnawialnej, a tym samym stanowią wgląd w spodziewany rozwój europejskiego przemysłu energetycznego w ciągu najbliższej dekady.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie odnawialnych źródeł energii, po raz pierwszy ustanowiła wiążący wymóg w zastosowaniu źródeł energii odnawialnej dla Unii Europejskiej: 20% udziału odnawialnych źródeł energii w ostatecznym zużyciu energii przed 2020 rokiem. Każdemu państwu członkowskiemu Komisja Europejska przydzieliła indywidualny cel do osiągnięcia przed 2020 rokiem, który określa proporcje wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Polecono im także stworzenie planów działania w zakresie energii odnawialnej, które zawierać mają szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistej polityki wprowadzania ich w życie.

Biorąc pod uwagę fakt, że dzisiejsze inwestycje w sektorze energetycznym będą miały ogromny wpływ na przyszłe dekady, jeśli mamy dokonać fundamentalnych zmian niezbędnych do powstrzymania zmian klimatycznych, decyzje podjęte w ciągu następnych 10 lat będą miały kluczowe znaczenie. Ponadto, wielu ekspertów uważa, że aby Unia Europejska wprowadziła gospodarkę niskoemisyjną, będzie musiała znacznie bardziej wykorzystać potencjału współpracy europejskiej.

W publikacji dokonano szczegółowej analizy planów działania w zakresie energii odnawialnej z uwzględnieniem dwóch znaczących kwestii: czy państwa członkowskie biorą pod uwagę cel długoterminowy, czyli 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i czy zamierzają wykorzystać współpracę na szczeblu unijnymi. Analiza przedstawia dużą różnorodność w zakresie polityki energetycznej pod względem aspiracji, metod i prawdopodobieństwa osiągnięcia celu.

Zapraszamy do lektury i pobrania publikacji.