22.04: Wszystkie barwy WPR w miejscowości Dobre

Zapraszamy na seminarium "Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej" w restauracji "Marcelowa Chata"
Rynek 2, 05-307 Dobre w dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. 15.00-17.30

W programie: informacje na temat "zazielenienia" WPR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i marketingu produktów ekologicznych.

18.04: Wszystkie barwy WPR na Biobazarze

Zapraszamy na spotkanie z ekspertami do spraw żywności i rolnictwa ekologicznego "Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej" podczas Bio-Bazaru w dniu 18 kwietnia 2015 r. w godz. 10.00-14.00

Zielony Instytut jest jedną z organizacji biorących udział w międzynarodowym projekcie, „Wspólna Polityka Rolna dla społeczeństwa i środowiska” promującym wiedzę na ten temat w 7 krajach m.in. Niemczech, Bułgarii i na Węgrzech. Polskie działania, realizowane pod tytułem: „Wszystkie barwy Wspólnej Polityki Rolnej – wieś dla miasta, miasto dla wsi” mają na celu promocję wiedzy na temat zreformowanej WPR. Adresatami działań są dwie grupy: rolnicy i doradcy rolniczy oraz mieszkańcy dużych miast, którzy są konsumentami wysokiej jakości żywności. Na spotkaniu z konsumentami i rolnikami chcemy przedstawić nową Wspólną Politykę Rolną na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak: korzyści dla rolników: płatności obszarowe i "zazielenienie", wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu rolno-środowiskowo-klimatycznego i działania: Rolnictwo ekologiczne oraz

nowe możliwości zbytu produktów: sprzedaż bezpośrednia, "bio" i "eko" bazary, system rolnictwa wspieranego społecznie.

Strona 1 z 52