Europejska Partia Zielonych (European Green Party)

Europejska partia polityczna założona przez 32 partie członkowskie Europejskiej Federacji Partii Zielonych na kongresie 20-22 lutego 2004 roku w Rzymie. Reprezentuje ją dwoje rzeczników - od października 2009 są to: Monica Frassoni i Philippe Lamberts.

Wikipedia

Oficjalna strona www

Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie

Fundacja jest częścią ruchu politycznego Zielonych, który rozwinął się na całym świecie w odpowiedzi na tradycyjną politykę socjalizmu, liberalizmu i konserwatyzmu. Naszymi podstawowymi zasadami są ekologia i zrównoważony rozwój, demokracja i prawa człowieka, samostanowienie i sprawiedliwość.

Strona internetowa fundacji

Przestrzenie Dialogu

Działa na rzecz dialogu społecznego, demokracji, tolerancji, równych praw kobiet i mężczyzn, praw dzieci i zrównoważonego rozwoju.

Stara się tworzyć przestrzeń dialogu i kreacji, przestrzeń dla ludzi, przestrzeń bez agresji.

Strona fundacji

Instytut na rzecz Ekorozwoju

 

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 r. z inicjatywy kilku członków Polskiego Klubu Ekologicznego, działającą w formule fundacji. Zajmuje się promowaniem i wdrażaniem zasad oraz rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi Polski.

Strona internetowa Instytutu

 

Konwencja Rolnicza i Wiejska

Konwencja Rolnicza i Wiejska (Agricultural d Rural Convention) jest zrzeszeniem organizacji społecznych wszystkich szczebli dążących do reprezentowania interesów społeczeństwa i przygotowanie silnego, wspólnego przesłania dla nowej europejskiej polityki rolnej i wiejskiej. Stanowi innowacyjny, przejrzysty proces, otwarty dla wszystkich zainteresowanych reformą Wspólnej Polityki Rolnej. Została ona utworzona, w celu zebrania różnorodnych celów odnoszących się do przyszłości rolnictwa i obszarów wiejskich, a następnie połączenia ich w kreatywną i praktyczną wizję.

Strona internetowa zrzeszenia

 

Ośrodek Badań nad Przyszłością

Ośrodek jest prowadzony przez Collegium Civitas i kierowany przez Członka Rady Programowej Zielonego instytutu - Edwina Bendyka.

O ośrodku na stronie Collegium Civitas

Polska Zielona Sieć

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć zrzesza organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski. Działa poprzez budowanie obywatelskiego poparcia dla zrównoważonego rozwoju, tworzenie mechanizmów społecznej kontroli wydatkowania publicznych funduszy, zwiększenie wpływu konsumentów na jakość produktów oraz politykę globalnych korporacji, a także wspieranie ekorozwoju krajów Globalnego Południa oraz społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej.

Strona internetowa Polskiej Zielonej Sieci

Zielona Fundacja Europejska (Green European Foundation)

Zielona Fundacja Europejska jest fundacją polityczną na szczeblu europejskim, której misja polega na usprawnianiu żywej, europejskiej debaty oraz promowaniu większego zaangażowania obywateli w politykę. GEF stara się, aby debata o polityce europejskiej znalazła się w centrum zainteresowania zielonej rodziny politycznej, jak i poza nią. Fundacja stanowi laboratorium nowych idei, oferuje ponadnarodową edukację polityczną oraz stanowi platformę współpracy i wymiany na szczeblu europejskim.

Strona internetowa Zielonej Fundacji Europejskiej

 

Partia Zieloni

Zieloni to partia ludzi skupionych wokół haseł: ekologia, demokracja i tolerancja, których podstawowymi wartościami są poszanowanie praw człowieka i respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju społecznego, ekologicznego i gospodarczego, a zwłaszcza: sprawiedliwość i solidarność społeczna, społeczeństwo i państwo obywatelskie, ochrona środowiska i jego zasobów dla przyszłych pokoleń, równy status płci i wieku, poszanowanie różnorodności narodowej, kulturowej i religijnej, poszanowanie praw mniejszości, rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy.

Strona Zielonych

Zieloni w Parlamencie Europejskim (Greens in the European Parliament)

Czwarta największa grupa polityczna w Parlamencie Europejskim.

Współprzewodniczącymi grupy w kadencji 2009-2014 są Rebecca Harms i Daniel Cohn-Bendit.

Strona internetowa Zielonych w PE

Green European Journal

Green European Journal, Zielony Magazyn Europejski jest wydawany przez Green European Foundation. Dotychczas ukazało się 5 numerów tematycznych czasopisma, poświęconych takim zagadnieniom jak żywność i rolnictwo, równość i zrównoważony rozwój, wzrost gospodarczy, przetrwanie cięć budżetowych i postawa UE wobec kryzysu.

Redaktorem naczelnym GEJ jest Benoit Lechat.

Strona magazynu

Ruch Młodych

Młodzieżówka Ruchu Palikota, współpracuja z Zielonym Instytutem m.in. przy realizacji warsztatów Egalitarne Społeczeństwo. Przewodniczącym Ruchu Młodych jest Grzegorz Sikora.

Organizacja w swoim programie stawia na trzy filary: edukacja, gospodarka oraz polityka społeczna. 

Podstrona Ruchu Młodych na stronie Ruchu Palikota

Ostra Zieleń

Celem Ostrej Zieleni jest promowanie takich wartości jak prawa człowieka, zrównoważony rozwój, demokracja, ekologia, tolerancja, integracja europejska.

Młodzieżówka Partii Zieloni.

Strona internetowa Ostrej Zieleni