Zespół

Rada Fundatorów


Dariusz Szwed – członek Rady Fundatorów Zielonego Instytutu oraz przewodniczący Rady Programowej (patrz poniżej). Ekonomista, ekolog, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju, polityk. W latach 2004-11 współprzewodniczący partii Zielonych. 

Uczestniczy w pracach parlamentarnych komisji i podkomisji dotyczących problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Od kilkunastu lat jest konsultantem w zakresie zrównoważonego rozwoju i sektora pozarządowego wielu instytucji/organizacji, m.in.: Banku Światowego, Centrum Prawa Ekologicznego, Greenpeace International, Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Milieukontakt Oost-Europa, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN, WWF. Były doradca Grupy Zieloni/Wolny Sojusz Europejski w Parlamencie Europejskim, obecnie współpracuje z wybranymi europosłami Grupy Zielonych/EFA w PE Autor i współautor książek i publikacji z dziedziny zrównoważonego rozwoju i lobbingu ekologicznego.Karol Zamojski – członek Rady Fundatorów Zielonego Instytutu. Filozof, polityk, działacz społeczny i wykładowca akademicki.

 
Beata Maciejewska – członkini Rady Fundatorów do lutego 2015 r., prezeska zarządu od 2012 r. do lutego 2015 r. Redaktorka naczelna magazynu "Zielone miasto". Edukatorka społeczna, (współ)autorka i redaktorka publikacji z dziedziny zrównoważonego rozwoju, róności, zielonej modernizacji, m.in. "Zielone miasto nowej generacji", "Zrównoważony rozwój metropolii Silesia", "Zielony Nowy Ład społeczny". Od 2013 roku na podstawie jej książki pt. "Polka Powiatowa i zielona modernizacja"  realizowana jest ogólnopolska kampania na rzecz równoprawnego udziału kobiet w rozwoju lokalnym, objęta patronatem m.in. Pierwszej Damy RP, Anny Komorowskiej. 


 

 

Rada Programowa

Dariusz Szwed – przewodniczący Rady Programowej i członek Rady Fundatorów (patrz: Rada Fundatorów).
Edwin Bendyk – członek Rady Programowej Zielonego Instytutu, nauczyciel akademicki; wykłada w Collegium Civitas i Centrum Nauk Społecznych PAN. Dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas oraz członek Rady Fundacji Nowoczesna Polska. Związany z tygodnikiem „Polityka”, gdzie jest publicystą działu naukowego. Publikuje także w tygodniku „Computerworld”, „Res Publice Nowej”, „Krytyce Politycznej” oraz „Przeglądzie Politycznym”. Jest także felietonistą magazynu „Mobile Internet”. Autor publikacji: „Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności” (2002; nominowana do Nagrody Nike 2003), „Antymatrix – człowiek w labiryncie sieci” (2004), „Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu” (2009).


Robert Biedroń – członek Rady Programowej od 2012 do lutego 2015 r. Pomysłodawca, współzałożyciel i wieloletni prezes Kampanii Przeciw Homofobii – ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz praw człowieka. Od października 2011 roku poseł na Sejm ziemi słupsko-gdyńskiej. Jest wiceprzewodniczącym klubu poselskiego Ruchu Palikota, pracuje w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. 

Absolwent politologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ukończył również Szkołę Liderów Politycznych i Społecznych oraz Szkołę Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Przez wiele lat współpracował jako konsultant kilkunastu organizacji praw człowieka w Polsce i za granicą. Jest ekspertem unijnym w sprawach antydyskryminacyjnych. Był członkiem Rady Programowo-Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, doradcą wicepremier Izabeli Jarugi-Nowackiej. Działa w wielu organizacjach prawoczłowieczych. 


Ludomir Wojciech Duda – członek Rady Programowej Zielonego Instytutu, naukowiec, wynalazca, audytor energetyczny Krajowej Agencji Poszanowania Energii nr rej. 0001. Urodzony w 1948 roku w Warszawie. Doktor chemii (termodynamika) – studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Wiceprezes Zarządu DAPP Technologies sp. z o.o. Od 2008 roku właściciel firmy konsultingowo-edukacyjnej. Od 2000 roku członek Rady Zarządzającej Stowarzyszenia Kogeneracja. W latach 1979-2009 opublikował kilkadziesiąt artykułów w prasie krajowej o tematyce ochrony środowiska naturalnego, budownictwa ekologicznego i racjonalizacji użytkowania energii. Autor i współautor licznych opracowań dotyczących energii elektrycznej, ekorozwoju i polityki energetycznej. Autor i współautor patentów w dziedzinie produkcji elektrod jonoselektywnych, otrzymywania powłok nadprzewodzących, klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej i systemów monitoringu.


Anna Grodzka (ur. 16 marca 1954 w Otwocku) – polska działaczka społeczna, współzałożycielka Fundacji Trans-Fuzja, posłanka na Sejm VII kadencji, szefowa parlamentarnego zespołu Społeczeństwo FAIR. W 2008 współzałożyła Fundację Trans-Fuzja. Organizacja ta, w której do listopada 2011 pełniła funkcję prezeski, stawia sobie za cel upowszechnianie wiedzy o transpłciowości, a także podejmowanie działań na rzecz wsparcia osób transseksualnych i transwestytycznych. Do końca 2011 była wiceprzewodniczącą Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania przy Prezydencie m.st. Warszawy.W Sejmie VII kadencji została wiceprzewodniczącą klubu poselskiego Ruchu Palikota, a także wiceprzewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu, członkinią sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a także wiceprzewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet. Ryszard Kalisz – członek Rady Programowej Zielonego Instytutu. Przewodniczący Stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska. Polityk. Adwokat. Poseł na Sejm RP. Były Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, były Szef Kancelarii Prezydenta RP, wieloletni Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W 1980 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, odbył aplikację sądową (1981–1983), a następnie adwokacką (1984–1987). Przebywał także na stażu w Zurychu (1985). Od 1987 praktykował jako adwokat. Od 1993 do 1996 był zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu, następnie przedstawicielem prezydenta w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W latach 1997–2000 pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, od 1998 do 2000 był p.o. szefa Kancelarii. W 2000 kierował kampanią wyborczą w walce o reelekcję Aleksandra Kwaśniewskiego. Od 2000 zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. W 1999 należał do grona członków-założycieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, został także wybrany do Zarządu Krajowego. W 2001 po raz pierwszy uzyskał mandat poselski z okręgu warszawskiego. Objął funkcję przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Przewodniczył także Polsko-Niemieckiej Grupie Parlamentarnej, a w 2003 był krótko członkiem komisji śledczej ds. tzw. afery Rywina (zastąpiła go w komisji Anita Błochowiak). W maju 2004 został powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Marka Belki.


 

Milo Kurtis - muzyk, założyciel zespołów Maanam i Osjan. Multiinstrumentalista, grający na instrumentach etnicznych, pochodzących z różnych stron świata. Grek z pochodzenia, syn uchodźców politycznych z Grecji.


Dorota Metera – członkini Rady Programowej Zielonego Instytutu. Absolwentka wydziału ogrodniczego SGGW, od 1999 koordynatorka projektów w Fundacji IUCN-Poland (Światowej Unii Ochrony Przyrody) w biurze w Warszawie i w Brukseli, pracowała w projektach Instytutu Badawczego Komisji Europejskiej IPTS w Sewilli (Hiszpania), Ministerstwa Rolnictwa, Zarządzania Środowiskiem i Rybołówstwa Królestwa Holandii, Fundacji Heinricha Bölla i Fundacji EURONATUR (Niemcy) oraz WWF, Światowego Funduszu na rzecz Przyrody. Zajmuje się problemami ochrony środowiska i przyrody w rolnictwie w kontekście integracji europejskiej i rozwoju obszarów wiejskich. Od ponad 20 lat interesuje się i profesjonalnie zajmuje rolnictwem ekologicznym.


Andrzej Potocki (ur. 25 sierpnia 1964 w Gliwicach) - członek Rady Programowej Zielonego Instytutu.  Polityk, poseł na Sejm I, II i III kadencji, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Demokratycznej. Był współpracownikiem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, członkiem misji OBWE na Bałkanach, członkiem partii Demokracji.pl. Od 2009 działa w Stronnictwie Demokratycznym, jest członkiem zarządu głównego. Od grudnia 1012 r. wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Demokratycznej, której członkiem jest SD. W 2014 roku startował z list Europy Plus do Parlamentu Europejskiego, komitet nie przekroczył jednak progu wyborczego. Jest członkiem założycielem Towarzystwa Europa, członkiem Amnesty International oraz Polskiego Towarzystwa Sinologicznego. Redaguje serwis 90minut.pl od początku jego istnienia. Od września 2012 jest prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Historyków i Statystyków Piłki Nożnej. W latach 2000–2001 był prezesem GKS Piast Gliwice.


Mira Stanisławska-Meysztowicz – członkini Rady Programowej Zielonego Instytutu, założycielka i prezeska Fundacji Nasza Ziemia. Od 1994 roku prowadzi w Polsce akcję „Sprzątanie świata” i wiele innych działań proekologicznych. Jej działania znalazły uznanie u władz państwowych – w 2001 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – i najbardziej krytycznych odbiorców: dzieci – w 2002 roku została uhonorowana Orderem Uśmiechu.


Zarząd
Karol Zamojski –  prezes zarządu od lipca 2014 r. (Więcej: Rada Fundatorów). 

 

 


 

Karolina Skowron - członkini zarządu od lipca 2014 r.

Polityczka i działaczka społeczna (w latach 2005-2014 aktywna w partii Zielonych, m.in. członkini Rady Krajowej), zaangażowana w prawa człowieka, w tym w szczególności w prawa mniejszości seksualnych oraz równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Wegetarianka, działaczka na rzecz praw zwierząt. W swojej działalności skupia się także na rozdziale religii od polityki państwa. 

Absolwentka (nagrodzona za najlepsze wyniki egzaminu) socjologii na The London School of Economics and Political Science oraz retoryki praktycznej i krytyki w Polskiej Akademii Nauk. Przewodnicząca stowarzyszenia polskich absolwentów University of London. Certyfikowana tłumaczka języka angielskiego. Kandydatka w wyborach do Rady Miasta Gdańska (pierwsze miejsce na liście KWW Lewica-Młodzi Socjaliści-Zieloni w okręgu czwartym) w 2006 roku, w wyborach do Europarlamentu w 2009 roku, oraz w wyborach do Sejmu w 2011 roku z ramienia Zielonych. Pisała m.in do „Zadry”, „Furii”, oraz „Perspektyw.” Zawodowo pracuje w międzynarodowych korporacjach, mediach, oraz organizacjach pozarządowych


 

Współpracują z nami:


Bartłomiej Kozek (ur. w 1987 w Rzeszowie) - redaktor i autor wybranych publikacji Zielonego Instytututu, m.in. .redaktor publikacji nt. społecznego wymiaru Zielonego Nowego Ładu w Polsce, współwydawanej przez Zielony Instytut, Fundację im. Heinricha Boella oraz Green European Foundation.


Agnieszka Kraska - odpowiada za szatę graficzną większości projektów i wydawnictw Zielonego Instytutu, w tym dwumiesięcznika "Zielone miasto". Z wykształcenia jest graficzką. Projektuje wszystko, od wlepek po billboardy. Najbardziej jednak lubi robić książki. Założycielka i członkini kolektywu sabatnika feministyczno-boginicznego "Trzy Kolory". Mieszka w Londynie.


 

Anna Laszuk – członkini zarządu Zielonego Instytutu w latach 2012-14. Lingwistka i etnolożka, absolwentka lingwistyki stosowanej i etnologii na UW. Studentka filologii białoruskiej. Koordynatorka projektów Ostrej Zieleni, w ramach stowarzyszenia współpracuje z Cooperation and Development Network Eastern Europe. Współprowadziła kampanię wyborczą Zielonych do Sejmu w 2011 roku. W latach 2006 i 2008 współorganizowała festiwal promocji wolontariatu Rukava wraz z Centrum Kultury Włoskiej w Niżnym Nowogrodzie (Rosja).

Dariusz Paczkowski - rocznik 1971. Od 1987 roku tworzy graffiti i street art zaangażowane społecznie. Jest współtwórcą i uczestnikiem wielu wydarzeń artystycznych, happeningowych i parateatralnych. Prowadzi warsztaty w Polsce i na świecie. Zielony Instytut zamierza wspierać właśnie w ten sposób.

W latach 80. aktywista Ruchu „Wolność i Pokój”. Założyciel grupy happeningowej „Pod nadzorem”, Front Wyzwolenia Zwierząt oraz grupy 3Fala.art.pl. Współzałożyciel grupy antynazistowskiej (GAN) i Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych. W 2001 roku nagrodzony za pracę na rzecz przeciwdziałania ksenofobii i rasizmowi przez australijską Niezależną Fundację Popierania Kultury Polskiej „Polcul”. Absolwent Akademii Innowatorów Społecznych.


Liliana Religa - prezeska zarządu Zielonego Istytutu w latach 2010-12. Pracowała m.in. przy koordynacji warsztatów podczas Green European Summer University w Słubicach/Frankfurcie, projektów „Push Europe” i „Zielona Wikipedia”. Organizowała debaty i tłumaczenia publikacji dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej, Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej i Zielonego Nowego Ładu w Polsce. Współpracowała przy rozbudowie portalu Green New Deal.

Absolwentka filologii tłumaczeniowej w zakresie języka niemieckiego i angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim, studentka Gender Mainstreaming w Instytucie Badań Literackich PAN. Prowadzi badania w zakresie lingwistyki i translatoryki feministycznej, fallogocentryzmu i antropologii jedzenia.   Interesuje się feminizmem, świadomą konsumpcją, edukacją medialną i slow foodem.


Sławomir Potapowicz - dokumentuje wybrane wydarzenia Zielonego Instytutu. i Politolog, ukończył studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Warszawskim i zarządzanie w administracji publicznej w WSZiP im. L. Koźmińskiego, ukończył kurs i zdał egzamin na Członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Radny m.st. Warszawy (1998-2002), radny Województwa Mazowieckiego (2002-2006). W latach 2002-2004 zastępca Burmistrza Dzielnicy Warszawa Praga-Południe oraz w latach 2005-2006 zastępca Burmistrza Dzielnicy Warszawa Wola. Pracował w Giełdzie Papierów Wartościowych i Banku Gospodarstwa Krajowego. Żonaty. Hobby - fotografia.


 

inż. Robert Słotwiński – współprcuje z Zielonym Instytutem przy projekcie demokracji energetycznej. absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od wielu lat aktywnie działa na rynku instalacyjnym. Uczestniczy w dyskusji nad projektem nowej ustawy OZE jako zwolennik twardego stąpania po ziemi wynikającego z realiów ekonomicznych i doświadczeń innych rynków europejskich. W pracy stawia na fachowość i dobre relacje interpersonalne, skutecznie zjednując sobie nawet największych oponentów. Prywatnie ojciec 11-letniego Olafa, z którym spędza cały wolny czas na wspólnych wyjazdach rowerowych i narciarskich.


Andrzej Szeremeta  (Bruksela) - z wykształcenia technolog żywności ze specjalnością żywienie człowieka i dietetyka. Rozpoczął studia doktoranckie o rynku żywności ekologicznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2008 roku pracuje w Grupie Europejskiej IFOAM w Brukseli jako Koordynator prawa żywnościowego, gdzie zajmuje się rozporządzeniem UE w sprawie żywności ekologicznej (w szczególności akwakultury i wina), ekologicznym przetwórstwem żywności, dobrostanem zwierząt, sprzedażą lokalną i bezpośrednią, znakowaniem, jakością i bezpieczeństwem żywności oraz zrównoważoną konsumpcją. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Ziarno z Grzybowa. Jako partner z Polski przyłączył się do inicjatywy E(co)-Qualify – platformy rozwoju edukacji i kwalifikacji dla sprzedawców żywności ekologicznej. Jest członkiem zespołu redakcyjnego BioKuriera – czasopisma informacyjno-edukacyjnego o produktach ekologicznych. Zainicjował stronę internetową skierowaną do konsumentów żywności ekologicznej z listę sklepów i innych miejsc sprzedaży żywności ekologicznej w Polsce.


Katarzyna Tobolska (Olsztyn) - Olsztynianka z urodzenia i z wyboru, działa wraz z koalicją lokalnych organizacji wolnościowych na rzecz powołania miejskiej pełnomocniczki ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, współorganizatorka pierwszej olsztyńskiej Manify. Ukończyła magisterskie studia ze społecznej psychologii stosunków międzykulturowych, podyplomowe z socjoterapii i pomocy psychologicznej oraz z zarządzania zasobami ludzkimi. Feministka przekonana o absolutnej równości kobiet i mężczyzn w prawach, obowiązkach, odpowiedzialności i szansach. Agnostyczka życząca sobie Polski neutralnej światopoglądowo i prawdziwie świeckich instytucji państwowych.